PRIMERA COMUNIÓ 2022-23

1. CAL FER DOS CURSOS DE CATEQUESI

La Catequesi de preparació per a la Primera Comunió consta de dos cursos de catequesi (Primer i Segon curs de Comunió)

PRIMER CURS DE COMUNIÓ:

Es comença quan l’infant fa el 2on de Primària.

També es pot començar la catequesi quan l’infant és més gran i a l’escola fa 3rt de Primària o cursos més superiors. No hi ha cap problema perquè un infant més gran vulgui començar la Catequesi de Primera Comunió.

SEGON CURS DE COMUNIÓ

Quan s’ha acabat de cursar el Segon Curs de Comunió l’Infant pot rebre la Primera Comunió.

2. CENTRES DE CATEQUESI DE LA PARÒQUIA DE SANT FRANCESC REUS

La Parròquia de Sant Francesc de Reus disposa de 4 CENTRES DE CATEQUESI:

  • CENTRE DE CATEQUESI PARRÒQUIA: Els infants fan les sessions de Catequesi als locals de la Parròquia de Sant Francesc (Carrer Misericòrdia n. 12B). Hi poden assistir infants de totes les escoles de Reus. La Catequesi es fa en dimarts de 17:30h a 18:30h. Començaran la catequesi el dimarts 4 d’octubre.
  • CENTRE DE CATEQUESI COL.LEGI LA SALLE REUS: Els infants del Col.legi La Salle de Reus poden fer la Catequesi de Comunió en les instal.lacions del mateix Col.legi La Salle, els dilluns de 17h a 18:15h. L’organització i direcció de la Catequesi de Comunió depèn de la Parròquia de Sant Francesc (Reus) en col.laboració amb el Departament de Pastoral del Col.legi La Salle. Començaran la Catequesi el dilluns 3 d’octubre.
  • CENTRE DE CATEQUESI COL.LEGI MARIA ROSA MOLAS REUS: Els infants del Col.legi Maria Rosa Molas de Reus poden fer la Catequesi de Comunió en les instal.lacions del mateix Col.legi  els dimecres de 17h a 18:15h. L’organització i direcció de la Catequesi de Comunió depèn de la Parròquia de Sant Francesc (Reus) en col.laboració amb el Departament de Pastoral del Col.legi. Començaran la Catequesi el dimecres 5 d’octubre.
  • CENTRE DE CATEQUESI COL.LEGI SANT JOSEP DE REUS: Els infants del Col.legi  Sant Josep de Reus poden fer la Catequesi de Comunió en les instal.lacions del mateix Col.legi  els dimecres de 17h a 18:15h. L’organització i direcció de la Catequesi de Comunió depèn de la Parròquia de Sant Francesc (Reus) en col.laboració amb el Departament de Pastoral del Col.legi. Començaran la Catequesi el dimecres 5 d’octubre.

3.INSCRIPCIONS

Els Infants dels 4 centres catequètics cal que facin la seva inscripció a la Parròquia de Sant Francesc:

  • 20, 21, 22 i 23 de setembre de 17:30h a 18:30h  (entrant pel carrer Balmes n. 35)

Cal que formalitzin la Inscripció tant els infants que comencen el Primer Curs de Comunió com els qui continuen amb el Segon Curs de Comunió.

En el moment de fer la inscripció s’abona:

MATRÍCULA DEL CURS 2022-2023: 30€

Catecisme Jesús és el Senyor (serveix per als 2 cursos) : 15€

Quadern d’Activitats Primer Curs: 10€

Quadern d’Activitats Segon Curs : 10€

Àlbum de Cromos (curs 2021-22): 5€

Cal preveure pels que comencen el Primer Curs uns 60€; i 45€ pels qui continuen el Segon curs.