PRIMERA COMUNIÓ 2020-21

La Catequesi de preparació per a la Primera Comunió consta de dos cursos de catequesi:

PRIMER CURS: Es comença quan l’infant fa el 2on de Primària; les sessions de catequesi tindran lloc els dimarts de 17:30 a 18:45h. Començaran el curs el dia 20 d’octubre.

Els infants que fan cursos superiors al 2on de Primària poden començar igualment el Primer curs de Catequesi de Comunió.

SEGON CURS: les sessions de catequesi tindran lloc els dimarts de 17:30 a 18:45h. Començaran el dia 20 d’octubre.

Es rep la Primera Comunió quan l’infant cursa el 3r de Primària i també en edats superiors.

Les inscripcions es poden fer del 29 de setembre al 2 d’octubre de 17h a 18h al Carrer Balmes n. 35 (Reus).

Per més informació pots descarregar-te el següent arxiu:

full info catequesi 2020-2021