PRIMERA COMUNIÓ 2018-19

La Catequesi de preparació per a la Primera Comunió consta de dos cursos de catequesi:

PRIMER CURS: Es comença quan l’infant fa el 2on de Primària; les sessions de catequesi tindran lloc els dimarts de 17:30 a 18:45h. Començaran el curs el dia 2 d’octubre.

SEGON CURS: les sessions de catequesi tindran lloc els dimarts de 17:30 a 18:45h. Començaran el dia 2 d’octubre.

Es rep la Primera Comunió quan l’infant cursa el 3r de Primària

Les inscripcions es poden fer els dimarts de 12h a 13h i dijous de 18h a 19h (carrer Balmes n.35); o bé, entrant a la Sagristia i demanant informació.

full info catequesi 2018-2019