BAPTISMES

Per tal de concertar el Baptisme del vostre fill/a cal que vingueu a la Parròquia en horari de despatx (dimecres de 18h a 19h o dijous de 12h a 13h; carrer Balmes n.35).

Per ara no tenim estipulat cap calendari de Baptismes. Concertarem en cada cas un dia i una hora convenients.