BAPTISMES 2021

Per tal de concertar el Baptisme del vostre fill/a cal que vingueu a la Parròquia en horari de despatx (dijous 20:15h a 21h; carrer Balmes n.35).

Mentre’s duri el temps de risc de contagis intentarem fer les celebracions dels Baptismes amb 1 o 2  famílies com a màxim.

Per ara no tenim estipulat cap calendari de Baptismes. Concertarem en cada cas un dia i una hora convenients.