BAPTISMES 2022

Per tal de concertar el Baptisme del vostre fill/a cal que vingueu a la Parròquia en horari de despatx (dijous 20:15h a 21h; carrer Balmes n.35).

Per ara no tenim estipulat cap calendari de Baptismes. Concertarem en cada cas un dia i una hora convenients.