ENTERRAMENTS

Els familiars del difunt poden escollir entre:

1) MISSA EXEQUIAL : Es proclama la Paraula de Déu i es fa la CONSAGRACIÓ DEL PA I DEL VI. Els assistents poden rebre la Comunió. La Missa només es celebrarà quan les Exèquies es fan a l’Església Parroquial.

2) CELEBRACIÓ EXEQUIAL (RESPONS): Es proclama la Paraula de Déu però no hi ha CONSAGRACIÓ DEL PA I DEL VI. No es combrega. La Celebració Exequial es pot fer tant a l’Església com en la Sala de Cerimònies dels Tanatoris de Reus.

El lloc propi de la celebració de les exèquies és l’Església Parroquial de Sant Francesc per a tots els seus feligresos que viuen dins el territori parroquial (podeu consultar el mapa del territori parroquial en aquesta web). L’Església és el lloc propi de les celebracions cristianes ja que a l’Església el difunt va rebre el Baptisme i els altres sagraments de la vida cristiana. Continúa tenint sentit el costum de fer entrar el Cos del difunt al Temple Parroquial per allí acomiadar-lo i pregar per la seva Nova Vida en el Regne del cel.  La riquesa dels simbolismes cristians que són presents en una Església ajuden a la celebració exequial: l’Altar, Creu, Sagrari, Ciri Pasqual, imatge dels Sants i de Santa Maria, Toc de les campanes etc… Tanmateix és permès que la família demani de fer la Celebració exequial a la Sala de Cerimòmies del Tanatori de Reus. En aquest cas el sacerdot de la Parròquia es desplaça al Tanatori per a fer la celebració cristiana de les exèquies del difunt i, en conseqüència, el difunt queda enregistrat en el llibre de difunts de la Parròquia de Sant Francesc d’Assís de Reus. Cal demanar als responsables del Tanatori que sigui la Parròquia de Sant Francesc qui s’encarregui de fer la celebració per tal que la família rebi l’atenció pastoral de la Parròquia.

Intencions de Missa per difunts: L’Església té el costum antic de celebrar Misses pels difunts. Les famílies que desitgin encarregar una Missa pel seu difunt ho poden fer a la Sagristia de la Parròquia abans o després de qualsevol Missa. En el moment d’encarregar una Missa es dóna un donatiu de 10€.